Tekniske
spesifikasjoner

Terminalen har 9 lager tanker med en samlet kapasitet på ca 90.000 m3.

Produktene pumpes til og fra kai via 3 hovedlinjer hver med kapasitet på 1.200 m3/time. Overføring til/fra skip skjer via laste arm eller lasteslanger. 

Terminalen har egen kai som kan ta skip med inntil 320 meters lengde.

Max. dypgang er 15 m. STS operasjoner kan også utføres på terminalens kai.

Vi håndterer i dag blant annet disse produktene:

  • Bensin
  • Nafta
  • Fly bensin
  • Reformater
  • Gass Kondensat
  • Gassolje
  • Parafin
  • Alkylat
  • Raffinat