Miljø og
sikkerhetsprofil 

Alexela Sløvåg legger « Ingen skade på
mennesker og miljø» til grunn for alt det
HMS arbeidet som gjøres i bedriften.

Det er en svært god kultur for sikkerhetstenking i hele organisasjonen. Og det jobbes kontinuerlig med og forebyggende tiltak.

Alexela Sløvåg AS er sertifisert etter ISO 9001 : 2008 og ISO 14001 : 2004 standardene under: Lagring, blending, transitt og tollager for petroleums produkter med tilhørende logistikk tjenester.

Det har også vært investert betydelige beløp i slike tiltak under oppbyggingen av terminalen.

Av konkrete tiltak kan nevnes:

  • Nytt topp moderne brannslukkingsanlegg som via 4 diesel drevne brannpumper, hver på 525 HK leverer inntil 53.000 l vann /skum pr. minutt.
  • Avansert alarm og deteksjons anlegg bestående av gass, flamme, varme og røyk detektorer over hele anlegget.
  • Høybetongvegger og tett dekke i tankgårdene for å hindre utslipp til det ytre miljø dersom det skulle oppstå en lekkasje.
  • Innvending flyte tak i alle tanker. Dette er en flammehemmende barriere i tillegg til at det kraftig reduserer utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC).
  • Nivåkontroll i alle tanker med automatisk stenging av pumper og ventiler ved alarm.
  • Full kamera overvåkning av hele terminalen fra kontroll rommet.
  • Kaien er utstyrt med nye oljelenser som lett kan settes ut ved bruk av den nye MOB båten som er montert i davit på kaien.